Velkommen til vår hjemmeside!

 

 

Vi håper du liker nettsidene våre! Disse sidene skal være til glede og nytte for både beboere og andre som ønsker et innblikk i hvordan det er i borettslaget vårt. Her finner du blant annet bilder og plantegninger, vedtekter, husordensregler og dyrehold, oppdaterte ventelister for garasjeplass, og informasjon om aktiviteter i borettslaget.

Vi tar gjerne i mot tips til forbedringer, slik at sidene kan bli best mulig og tilpasset brukerne. Dersom du har bilder eller annet du vil dele, er du velkommen til å sende det inn til oss.


 

05

Garasjebyggingen er i gang!
Entreprenør/garasjeleverandør ligger ca. 1 uke foran tidsplanen, og det kommer mest sansynlig til å bli jobbet med garasjene også i fellesferien.   Styret har tildelt garasjer til alle leiligheter og denne informasjonen vil vi bringe ut til de tillitsvalgte i l&o...
01

Parkeringsplassen mellom rekke 10 og 12 bør være tom for biler mandags morgen den 3. mars. Da starter entrepenør opp med graving og omlegging av vann og kloakkledning i Nygårdsbakken ved parkeringsplassen mellom rekke 10 og 12 der det kommer en garasjere...
20

Følg med på vår nye facebook side og få med deg oppdateringer, nyheter, med mer! Siden vil bli morsom og interessant når DU bidrar med bilder, opplevelser eller morsomme hendelser i nabolaget! Søk på: Nygård Borettslag, USBL Nittedal
16

USBL står for ukentlig vaktmestertjeneste i Nygård borettslag. Vaktmesteren er her hver torsdag. Han kan nås ved å legge en beskjed i vaktmesterens postkasse utenfor styrekontoret. Tjenester som ikke faller inn under borettslagets ansvar kan avtales og utføres mot betaling.
18

Fotballbanen
"Fotballbanen “ bak rekke 8 og 12 ble tidligere brukt av Nygård borettslag. Denne fotballbanen var eid av Kruttverket men disponert av oss. NCC kjøpte området og flyttet banen noen meter nærmere rekke 8 samtidig som de lagde den bredere, og opparbeidet den, og skal overdra den til kommune...
15

Utdrag av brev til styret fra NCC: Det skal utarbeides en reguleringsplan for nytt fortau på strekningen NN 17 h til Nygård barnehage. Gjeldende reguleringsplan for vei med fortau slutter i den krappe høyresvingen, og det er denne planen som skal videreføres med fortau frem til, og eventuelt f...

Nygård borettslag
v/ USBL Nittedal

Berget 2, 1482 Nittedal

Tlf: 08725

Epost til styret:

nygaardbrl@gmail.com

Aktiviteter